Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2020

falkaa
13:38
6834 ff5b 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix

May 09 2020

falkaa
23:07
0855 a195 390
falkaa
23:07
7231 db78 390
Reposted fromlampka lampka viatobecontinued tobecontinued
falkaa
23:05
falkaa
23:04
5283 c2da 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viatobecontinued tobecontinued
falkaa
23:03
3334 e720 390
Reposted fromBabson Babson viatobecontinued tobecontinued
falkaa
23:03
2372 d3e8 390
Sułoszowa, Poland.
falkaa
22:56

May 07 2020

falkaa
15:40
4550 3639 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadivi divi

May 04 2020

falkaa
10:44how I plan to live my life
10:44
falkaa
10:40
falkaa
10:38
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viatobecontinued tobecontinued
falkaa
10:37
mimo ,że myślisz ,że utknęłaś i nie masz wyboru, masz. Szukaj głębiej. Masz na to wpływ. uwierz sobie ,że dasz radę i z tym, i czegokolwiek nie wybierzesz, poradzisz sobie. a teraz weź głęboki oddech, proszę cię uśmiechnij się i powiedz, poradzę sobie. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
falkaa
10:36

April 28 2020

falkaa
22:04
5538 e0d1 390

April 27 2020

21:20
7630 994f 390

eggsaladstain:

current mood

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viatobecontinued tobecontinued
falkaa
21:20
No dalej, nie przestawaj. Nie bądź człowiekiem z poczekalni. Żyjesz. Po prostu jesteś. Istniejesz jak wszyscy na tym świecie. Wstań, zrób to i tamto. Pobudka, śniadanie, do dzieła, pobudka, śniadanie, do dzieła. Raz za razem, żebyś nie musiała się nad tym zastanawiać.
— Jennifer Niven
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued

April 23 2020

falkaa
11:56
11:41
7794 eaef 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...