Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2017

falkaa
15:24
15:23
falkaa
14:47
Potrzeba snu to odpowiedź organizmu na stres i ból.
Dziewiąty dzień urlopu, średnio jedenaście (w porywach do szesnastu) godzin spania na dobe plus drzemki
— a maj nadal nieodespany
Reposted fromrawwwr rawwwr viawszystkodupa wszystkodupa
falkaa
14:47
Należę do tych osób, które wzruszają się smutnym losem przedmiotów nieożywionych: samotnej skarpetki bez partnera, zaśnieżonego pola, brutalnie oznaczonego śladami stóp, ostatniej jagody na gałązce.
— Deb Caletti
Reposted frommissljud missljud viawszystkodupa wszystkodupa
14:47
9308 2a71 390
falkaa
14:46
Gdybym żył jeszcze raz, popełniałbym te same głupstwa i błędy, ale postarałbym się popełniać je wcześniej.
— Bertrand Russell
Reposted frommissljud missljud viawszystkodupa wszystkodupa
falkaa
14:46
Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.
— fragment wywiadu o M.Hłasko
falkaa
14:46
falkaa
14:46
Jesień ma charakter. Jest tajemnicza, przynosi wino i grzyby, skłania do spojrzenia w głąb siebie.
— Barbara Baraldi
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialanuch lanuch
falkaa
14:46
6766 9322 390
Reposted fromisolation isolation vialanuch lanuch
falkaa
14:45
8435 4627 390
Reposted fromtgs tgs vialanuch lanuch
falkaa
14:45
1969 eed2 390
Reposted fromoutoflove outoflove vialanuch lanuch
falkaa
14:45
falkaa
14:45
8677 002a 390
Reposted fromsiara siara vialanuch lanuch

August 27 2017

falkaa
21:57
1520 6700 390
Reposted frommakle makle viawszystkodupa wszystkodupa
falkaa
21:57
- Ostatnio jesteś jakiś przygnębiony - powiedział. - Może i tak. - Na pewno za dużo rozmyślasz nocami. Ja przestałem. - Jak? - Kiedy zaczynam wpadać w przygnębienie, staram się o niczym nie myśleć, zabieram się do sprzątania. Nawet jeśli jest druga czy trzecia nad ranem, zmywam wszystkie naczynia, szoruję kuchenkę, myję podłogę, wybielam ścierki, porządkuję szuflady w biurku, prasuję wszystkie koszule wyjęte z szafy - powiedział, mieszając palcem lód w szklance. - Jak już jestem wykończony, to wypijam jednego i zasypiam. To wszystko. Kiedy rano wstaję i wkładam skarpetki, już prawie nic nie pamiętam. Zapominam nawet, o czym myślałem.
— Haruki Murakami, "Ślepa wierzba i śpiąca kobieta"
Reposted fromotella otella viawszystkodupa wszystkodupa
falkaa
21:57
3103 6d02 390
Reposted fromsarazation sarazation viawszystkodupa wszystkodupa

August 26 2017

falkaa
13:26
2046 76fb 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
13:26
3718 358d 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viascorpix scorpix
falkaa
13:26
4493 871c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl