Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2017

falkaa
14:45
8677 002a 390
Reposted fromsiara siara vialanuch lanuch

August 27 2017

falkaa
21:57
1520 6700 390
Reposted frommakle makle viawszystkodupa wszystkodupa
falkaa
21:57
- Ostatnio jesteś jakiś przygnębiony - powiedział. - Może i tak. - Na pewno za dużo rozmyślasz nocami. Ja przestałem. - Jak? - Kiedy zaczynam wpadać w przygnębienie, staram się o niczym nie myśleć, zabieram się do sprzątania. Nawet jeśli jest druga czy trzecia nad ranem, zmywam wszystkie naczynia, szoruję kuchenkę, myję podłogę, wybielam ścierki, porządkuję szuflady w biurku, prasuję wszystkie koszule wyjęte z szafy - powiedział, mieszając palcem lód w szklance. - Jak już jestem wykończony, to wypijam jednego i zasypiam. To wszystko. Kiedy rano wstaję i wkładam skarpetki, już prawie nic nie pamiętam. Zapominam nawet, o czym myślałem.
— Haruki Murakami, "Ślepa wierzba i śpiąca kobieta"
Reposted fromotella otella viawszystkodupa wszystkodupa
falkaa
21:57
3103 6d02 390
Reposted fromsarazation sarazation viawszystkodupa wszystkodupa

August 26 2017

falkaa
13:26
2046 76fb 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
13:26
3718 358d 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viascorpix scorpix
falkaa
13:26
4493 871c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
falkaa
13:26
3369 dddb 390
Reposted fromdoedeer doedeer viascorpix scorpix
falkaa
13:25
falkaa
13:13
0248 9501 390
Reposted fromnyaako nyaako viascorpix scorpix
falkaa
13:12
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09

August 24 2017

falkaa
17:26

August 19 2017

falkaa
17:25
5424 4ddc 390
Reposted fromantichris antichris viaheartbreak heartbreak
falkaa
17:22
4185 53d8 390
Reposted fromthinredline thinredline viaheartbreak heartbreak
17:22
9532 89e3 390
Reposted fromplehtonic plehtonic vialanuch lanuch

August 09 2017

20:41
9166 cb93 390

monochromesmut:

Blogging.

Reposted fromjohnkeats johnkeats viasweetnothingg sweetnothingg
falkaa
20:32
5140 2a92 390
Reposted fromjottos jottos viasweetnothingg sweetnothingg
17:52
5584 7ce4 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viatobecontinued tobecontinued
falkaa
17:51
4371 cc9c 390
Reposted fromdaelmo daelmo viatobecontinued tobecontinued
falkaa
17:51
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl