Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

falkaa
17:46
9676 b7af 390

June 10 2017

falkaa
19:43
4310 2283 390
falkaa
19:42
3891 3f0e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasweetnothingg sweetnothingg
falkaa
19:42
Reposted frompseikow pseikow viatobecontinued tobecontinued
falkaa
19:40
9043 9957 390
Reposted fromusual usual vialubie-lato lubie-lato
falkaa
19:39
0746 7a1e 390
Reposted fromretaliate retaliate viatobecontinued tobecontinued
falkaa
19:37
Ludzie czasami myślą, że jestem naiwna bo jestem pozytywnie nastawiona do świata i ludzi. Nic bardziej mylnego. Nie należy mylić optymizmu i zwykłej, ludzkiej życzliwości, z naiwnością. Cieszę się każdą chwilą w życiu bo wiem jak bardzo brutalny jest ten świat. Straciłam zbyt wiele, żeby nie doceniać tego co mi pozostało. Mogę płakać nocami z żalu, za tym co mi zabrał los albo wziąć się w garść i starać się nie poddawać. Dotknęłam brudnego dna rzeczywistości wiele razy. Czasem myślałam, że niżej już upaść nie można. Ale za każdym razem okazywało się, że jednak można. Przestałam więc rozpatrywać życie w kategoriach „co złego mi się przytrafiło” a w głowie zaczęłam układać całą listę pięknych rzeczy, które mnie spotkały.
Wiem jak czarne może być życie, dlatego staram się je rozświetlić i pokolorować emocjami, najpiękniej jak tylko potrafię. Nie piszę o pozytywnych aspektach życia bo jestem tak głupia czy naiwna, tylko dlatego żeby nie zwariować. Nie ma co ukrywać, bycie skrajnym wrażliwcem w dzisiejszych czasach jest dość trudne. Czasem trzeba założyć zbroję i iść w niej przez świat a czasem odlecieć gdzieś w obłoki żeby nie zostać zmieszanym z błotem chłodnej rzeczywistości.
Podobnie jest w relacjach międzyludzkich. Jestem miła nie dlatego, że tak wypada czy dlatego, że czegoś od kogoś chcę – tylko dlatego, że lubię być miła. Uważam, że ludzie są dla siebie za mało życzliwi. Jak już kiedyś pisałam – świat cierpi na deficyt miłości – ja nie chcę na niego cierpieć. Cierpiałam ze zbyt wielu rożnych powodów w życiu, ale miłość nigdy mnie nie zawiodła. Dlatego to właśnie miłość i pasja stanowią dla mnie najwyższą wartość. Myślę że to one dają mi siłę by żyć.
— Aleksandra Steć
Reposted fromataszka ataszka viabeatkazz beatkazz
falkaa
19:36
Straciła kontrolę nad swoim życiem. Nie ma planu. Płynie. Nie wierzy w nic.  Ma nadzieję, że ktoś ją ocali. Tajemnica polega na tym, że ocalić się może tylko ona sama. Ale nie jest w stanie.  — Piotr C. "BRUD"
— Piotr C. "BRUD"
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty

June 09 2017

falkaa
10:09
I can't believe it is almost five years

and so much has changed since you've been gone

there are a million things I wish I could tell you

like I've met a girl whose eyes draw me in

to a world where my heart beats faster


and if only I could convince her of everything

and Grayson is doing just fine

he is starting to pull himself together

you can see the ocean from his bedroom window

and last time I spoke with your sister

she said she is thinking about going back to medical school

but I'm not sure I'm convinced


still nowhere feels like home


and dad is doing just fine

he has a girlfriend that cares a lot about him

but I'm not sure he is really in love


and really mom I'm doing just fine

I've put a lot of those old demons behind me

and I've got something in my heart called hope


yet nowhere feels like home
Reposted frominfinitenoise infinitenoise viapoezja poezja
falkaa
10:07
falkaa
10:04
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
falkaa
10:03
9470 2b45 390
09:40
0804 a9ac 390

ferris-fields:

This makes me so happy and I don’t even know why.

June 08 2017

07:58
1886 8640 390
Reposted fromamatore amatore viaheartbreak heartbreak
falkaa
07:57
9123 e411 390
cliche.
Reposted fromsmaller smaller viaheartbreak heartbreak
falkaa
07:57
falkaa
07:57
8591 464e 390
Reposted fromodejdz odejdz viaheartbreak heartbreak
falkaa
07:56
8133 4979 390
Reposted fromtfu tfu viaheartbreak heartbreak
07:56
5576 ce32 390
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viaheartbreak heartbreak
falkaa
07:55
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl