Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

falkaa
15:20
9113 4525 390
Reposted fromzyj-kolorowo zyj-kolorowo viabzdura bzdura
falkaa
15:20
7033 a0da 390
Reposted frompierdolony pierdolony viabzdura bzdura
15:20
0495 ccc0 390
Reposted fromnosmile nosmile viabzdura bzdura
falkaa
15:20
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeatkazz beatkazz
falkaa
15:18
6280 1469 390
Reposted frommowmihou mowmihou viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

June 28 2017

falkaa
18:29

June 27 2017

falkaa
18:34
8429 8bac 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaheartbreak heartbreak
18:34
2602 d775 390
18:34
6652 b760 390

kissette:

Edouard Boubat, Ile Saint-Louis, Paris, 1975

Reposted fromerial erial viabzdura bzdura
18:34
0729 1fd1 390

justtryingtoact:

me everyday

Reposted fromfuckyeahlohan fuckyeahlohan viabzdura bzdura
falkaa
18:34
0641 1985 390
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure viabzdura bzdura
falkaa
18:34
9885 b6e4 390
Reposted frompesy pesy viabzdura bzdura
18:20
3147 2228 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viabzdura bzdura

June 17 2017

falkaa
18:05

Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.

— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viaheartbreak heartbreak
falkaa
18:04
1569 b0b2 390
Reposted fromtfu tfu viadontforgot dontforgot
falkaa
18:04
Czy rozumiesz teraz, czym jest neutralność, która tak cię porusza? Być neutralnym to nie znaczy być obojętnym i nieczułym. Nie trzeba zabijać w sobie uczuć. Wystarczy zabić w sobie nienawiść.
— Wiedźmin
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
falkaa
18:03
2174 bd43 390
Reposted fromretaliate retaliate viatobecontinued tobecontinued

June 16 2017

falkaa
18:33

June 14 2017

17:52
2151 7d8c 390

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viagosza gosza
falkaa
17:47
5538 3f9f 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl