Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2018

falkaa
22:45
7356 4e67 390
Reposted fromlostinspace lostinspace viawszystkodupa wszystkodupa
falkaa
22:43
6641 21e8 390
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
falkaa
22:43
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viawszystkodupa wszystkodupa
22:42
1574 1b58 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawszystkodupa wszystkodupa
22:39
0083 4171 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viawszystkodupa wszystkodupa
22:39
falkaa
22:30
oficjalnie mam dość.  nie znam drugiej tak niepewnej, niezdecydowanej, naiwnej, wyolbrzymiającej każdy najmniejszy szczegół, wszystko analizującej, płaczliwej i przewrażliwionej na swoim punkcie osoby jak ja.  weź się jebnij dziewczynko w główkę, przestań planować i zacznij coś robić, bo mam cię już dosyć. 

— chcę być normalna..
falkaa
20:46
To nie jest tak, że się waham, że jestem niezdecydowana i niepewna. Po prostu najbardziej czego nie chcę, to narzucać się. Wolę nie odzywać się pierwsza w obawie, że komuś chociaż przez sekundę przemknie przez myśl, że jest już mnie za dużo. Dlatego czekam, aż setny raz powiesz, że chcesz ze mną gadać i że mnie lubisz. Dopiero wtedy zaczynam odrobinę w to wierzyć.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viawszystkodupa wszystkodupa

October 24 2018

falkaa
12:21
8778 a727 390
Reposted fromrisky risky viascorpix scorpix

October 15 2018

falkaa
13:24
0608 9001 390
Reposted fromTamahl Tamahl viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
falkaa
13:24
13:15
2962 80bb 390
Reposted fromerial erial viaxannabelle xannabelle
13:14
3853 4142 390

hoodvale:

This post always slaps me in the face

Reposted fromjaimemurrays jaimemurrays viaxannabelle xannabelle

October 14 2018

falkaa
21:12
4052 8178 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaxannabelle xannabelle
falkaa
21:12
6010 3eba 390
Reposted frompasazerka pasazerka viaxannabelle xannabelle
falkaa
21:12
3760 d5d9 390
Reposted fromipo ipo viajointskurwysyn jointskurwysyn
falkaa
21:12
6610 05ae 390
falkaa
13:50
3011 7f50 390
13:49
9183 d726 390

thenewmans:

“Some combination of lust and respect and patience. And determination.”

- Paul Newman, when asked in a 1998 interview about how he and Joanne Woodward had maintained a successful marriage. 

October 13 2018

falkaa
14:09
9824 db56 390
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl