Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

falkaa
21:36
1143 c3ab
:c
falkaa
21:35
Reposted fromnaich naich viaoversensitive oversensitive
falkaa
21:34
Buntuję się. Decyduję. Zmieniam. Odnajduję siebie. Idę. Działam. Budzę się. Doświadczam. Podnoszę się. Marzę. Zwyciężam. Odkrywam. Wymagam. Myślę. Wierzę. Krzepnę. Rozwijam się. Pytam. Jestem.
— Paulo Coelho

February 21 2017

falkaa
19:05
przed samą sobą nie umiem się otworzyć.. 
— xxx
falkaa
19:04
9785 585d 390
Reposted fromrol rol viagosza gosza
falkaa
14:39
9498 1d46 390
Reposted frompollywood pollywood viagosza gosza
falkaa
14:39
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy
falkaa
14:38
8751 ff13 390
Reposted fromowca owca viagosza gosza
falkaa
14:38
8801 258f 390
Reposted fromadzix69 adzix69 viagosza gosza
falkaa
14:38
5945 7842 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagosza gosza
falkaa
14:37
5883 98d7 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaxvou xvou
falkaa
14:37
When people ask me what I put in my blog

barstudies:

image

Reposted fromspecific-humor specific-humor viabzdura bzdura
falkaa
14:36
5130 fde1 390
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viabzdura bzdura
falkaa
14:36
8938 04f7 390
Reposted fromkushii kushii viabzdura bzdura
falkaa
14:36
3198 548c 390
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viabzdura bzdura

February 19 2017

falkaa
16:42
2585 e3e7 390
Reposted frombotanyplay botanyplay viatobecontinued tobecontinued

February 17 2017

falkaa
14:32
Reposted fromnameherhope nameherhope viaxvou xvou
falkaa
14:13

Przestań nakładać limity na własne życie. Możesz wszystko.

Reposted fromclerii clerii viatobecontinued tobecontinued
falkaa
14:12
6676 e3fb 390
Reposted fromclerii clerii viatobecontinued tobecontinued

February 16 2017

falkaa
14:27
8437 771e 390
Today is the dead one.
Reposted frompianistka pianistka viaxvou xvou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl