Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

falkaa
20:09
A whole cyberpunk city made in Lego. See flickr-set
falkaa
20:09
4564 20f6 390
Reposted fromtfu tfu viadivi divi
falkaa
20:07
Reposted frominzynier inzynier viadivi divi
falkaa
20:07
3212 7f90 390
Reposted fromnazarena nazarena viadivi divi

December 01 2017

falkaa
18:40
prawdziwe opanowanie jest też wówczas, gdy zamiast rozpierdolić niedoszłemu denatowi łeb, milczysz wymownie. (tak dzisiaj wymownie milczałem)
Reposted fromcorvax corvax viawszystkodupa wszystkodupa
falkaa
14:14

daintonight: Gifs from Loving Vincent - finally coming out today!!

14:13
3566 f805 390

me everywhere

falkaa
14:13
falkaa
14:13
12:45
0770 4c46 390

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
12:43
4192 d9de 390

cccartwheelsinyourhonour:

Snowy Oxford, England

November 30 2017

falkaa
20:33
falkaa
20:32
0658 aa3c 390
Znalezione...
Reposted fromlilikoi lilikoi viaabsurdalna absurdalna
20:32
3056 6962 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaabsurdalna absurdalna
falkaa
20:32
Reposted fromFlau Flau viaabsurdalna absurdalna
falkaa
20:31

November 29 2017

falkaa
22:20
6963 ab74 390

Chiński krzaczek
- gdy pragniesz kogoś tak mocno,
że jednym dniem tęsknoty wypełniasz trzy lata jesieni
Reposted fromEmisja Emisja viatobecontinued tobecontinued
falkaa
22:20
4:36 - Dobry wieczór, a właściwie to już bliżej do dzień dobry.
4:58 - Nie bierz tej wiadomości za nieistotny bełkot mej pijanej osoby. Dobrze, może jestem w lekkim stanie nietrzeźwości, ale to tylko pomaga mi ominąć bariery i czuję w sobie odgórną potrzebę żeby coś Ci napisać, obojętnie co, cokolwiek, ale muszę zostawić ślad po tej chwili, gdy towarzyszysz każdej mojej myśli. Wolę już ten natłok w jakiś konstruktywny sposób wyładować.
5:16 - Pewnie już śpisz i zapewne jak zawsze masz tak słodko rozchylone wargi.
5:46 - Zniknęłaś, nie można tak znikać, gdyby świat był mi choć trochę bardziej przychylny można by było pozwać człowieka za gwałt na emocjach.
5:51 - Wiem, rozumiem, to nie łatwe ze mną, ogólnie rzadko słowo proste prawidłowo łączy się z moją osobą, ale nie można tak znikać, bez ostrzeżenia, a później tylko w przelocie posyłać mi jeden wymuszony uśmiech.
5:58 - Wiem, że chcesz zapomnieć, iść dalej i domyślam się, że Ci w tym nie pomagam za bardzo.
6:22 - Kurwa, przepraszam.
— bum i kocham cie dalej.
Reposted fromrevalie revalie viatobecontinued tobecontinued
falkaa
22:19
6692 4816 390
Reposted fromrichardth richardth viadivi divi
22:19
1272 24b8 390

bailsthethird:

I am not here for the idea that humans > everything else.

Reposted frommissionplausible missionplausible viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl