Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2019

falkaa
21:51
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadivi divi
falkaa
21:50
6667 58e6 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viadivi divi
falkaa
21:37
9747 bfe7 390
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viascorpix scorpix
falkaa
18:23
5729 7d4d 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaheartbreak heartbreak
falkaa
18:23
2023 db31
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viaheartbreak heartbreak
falkaa
16:09
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
falkaa
16:09
6345 ca2c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasweetnothingg sweetnothingg
falkaa
16:08
7495 afb1 390
Reposted fromsarazation sarazation viasweetnothingg sweetnothingg
15:37
5471 2013 390
Reposted fromdivi divi viasweetnothingg sweetnothingg
falkaa
15:37
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
falkaa
15:36
5411 73fc 390
Reposted frommonam monam viasweetnothingg sweetnothingg
15:36
falkaa
15:36
0833 9e8a 390
Reposted fromsoftboi softboi viasweetnothingg sweetnothingg
falkaa
15:36
1623 184e 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viasweetnothingg sweetnothingg
falkaa
15:30
Samoakceptacja to proces.
— Karolina Cwalina - Smart sexy. Kalendarz 2020
falkaa
15:25
8148 5c28 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasweetnothingg sweetnothingg
falkaa
15:24
7810 6790 390
Reposted fromeffic effic viaabsurdalna absurdalna

October 25 2019

falkaa
18:16
5157 0c2f 390
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
falkaa
18:16
5898 c5cd 390
Reposted fromministerium ministerium viawszystkodupa wszystkodupa
falkaa
18:16
9082 b8b1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl