Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2019

falkaa
20:46
7012 c231 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viatobecontinued tobecontinued
falkaa
20:25
7455 3436 390
Reposted fromdranger dranger viatobecontinued tobecontinued
falkaa
20:25
1153 bb5e 390
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued
falkaa
20:24
6478 58cf 390
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued

February 03 2019

falkaa
18:32
1198 68eb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
falkaa
18:01
4141 f85d 390
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viatobecontinued tobecontinued
falkaa
17:30
1096 f632 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viatobecontinued tobecontinued
falkaa
17:23
0840 14c2 390
Reposted fromstopme stopme viatobecontinued tobecontinued
17:23
3795 a454 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viatobecontinued tobecontinued
falkaa
17:22
falkaa
17:22
9771 05eb 390
Reposted fromnutt nutt vialanuch lanuch
falkaa
17:21
falkaa
17:21
8170 d0aa 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viabzdura bzdura
falkaa
16:40
0180 98c7 390
Reposted fromnutt nutt viabzdura bzdura
falkaa
16:40
2761 ba62 390
falkaa
16:40
7884 4ad1 390
Reposted fromonlyman onlyman viatobecontinued tobecontinued
falkaa
16:40
Reposted fromFlau Flau viatobecontinued tobecontinued

November 01 2018

falkaa
22:45
7356 4e67 390
Reposted fromlostinspace lostinspace viawszystkodupa wszystkodupa
falkaa
22:43
6641 21e8 390
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
falkaa
22:43
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl