Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

falkaa
13:39
3134 697e 390
Reposted fromnyaako nyaako viaabsurdalna absurdalna
falkaa
13:39
4087 0640 390

July 11 2019

falkaa
13:33
2331 8c22 390
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
falkaa
11:18
7504 5862 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaabsurdalna absurdalna
falkaa
11:17
1551 8c18 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaabsurdalna absurdalna
falkaa
11:17
7012 a899 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaabsurdalna absurdalna

June 24 2019

falkaa
15:17
8779 7ba5 390
falkaa
15:16
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
Reposted fromtutaj tutaj viawszystkodupa wszystkodupa
falkaa
14:48
0196 941e 390
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaabsurdalna absurdalna
falkaa
14:48
1276 713e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaabsurdalna absurdalna
falkaa
14:47
falkaa
14:29
6025 22d6 390
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
falkaa
14:28
3571 bd1c 390
Reposted fromwstawaj wstawaj viatobecontinued tobecontinued

June 15 2019

falkaa
17:01
9964 99b0 390
Reposted fromnyaako nyaako viabzdura bzdura
falkaa
17:00
0338 8c8c 390
16:59
8056 8f87 390

February 17 2019

falkaa
19:57
Nie przyzwyczajaj się do mnie. Nie zapamiętuj mojej twarzy, nie pamiętaj, ile łyżeczek cukru wsypuję do herbaty, zapominaj, jak się ruszam, jak ubieram, jak pachnę. Nie przywiązuj się do mnie - ja mam w zwyczaju uciekać.
— Kathryn Harrison - Obnażona
falkaa
19:51
7622 5c01 390
falkaa
19:23
8722 155a 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
falkaa
15:57
0485 20db 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl