Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

falkaa
21:08
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabzdura bzdura
21:06
6112 be00 390
Reposted fromsugikinator sugikinator viaxannabelle xannabelle

March 21 2017

falkaa
08:57
4399 9885 390
08:57
0733 7da7 390
Reposted fromwankymind wankymind viatobecontinued tobecontinued
08:57
0191 de31 390
08:57
6459 b82c 390
Reposted fromerial erial viatobecontinued tobecontinued

March 20 2017

falkaa
22:35
Kilka razy w życiu miałem przebłyski jasności.
Gdy na kilka sekund cisza tłumi wszelki hałas,
i bardziej czuję, niż wiem.
Wszystko jest takie wyraziste.
Świat jest świeży.
Jakby dopiero co powstał.
Te chwile nigdy nie trwają długo.
Trzymam się ich kurczowo, ale i tak przemijają.
Żyję tymi chwilami.
Wciągają mnie z powrotem w teraźniejszość.
I uświadamiam sobie, że wszystko jest tak jak powinno.
Cytat z filmu: Samotny mężczyzna
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
falkaa
22:34

- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?

- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.

- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?

- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie. 

— Anthony de Mello
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
falkaa
19:26
“When you’re a kid, they tell you it’s all… Grow up, get a job, get married, get a house, have a kid, and that’s it. But the truth is, the world is so much stranger than that. It’s so much darker. And so much madder. And so much better.”
— Elton Pope (Doctor Who)
15:00
2325 e2d6 390

Can you name these cities silhouettes ?

Reposted frommyry myry viaoversensitive oversensitive
falkaa
14:56
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viaxannabelle xannabelle
12:50
8294 e77e 390
Reposted fromerial erial viaxannabelle xannabelle
falkaa
12:50
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"

March 19 2017

falkaa
22:22
Człowiek może być zły do szpiku kości, ale jeśli ma charyzmę i jest wesoły, inni chętnie go słuchają. A nawet lubią.
— Brandon Sanderson "Rozjemca"
Reposted fromawita awita viacytaty cytaty
22:22
5904 b7e0 390
Reposted fromerial erial viakostkaczekolady kostkaczekolady
falkaa
22:20
4843 9266 390
falkaa
22:17
Zwycięstwo dedykuję żonie, Nie ma mnie, kiedy ona mnie potrzebuje, Nie ma mnie, kiedy chciałaby, abym był, Nie ma mnie, kiedy ja bym sobie tego życzył
— Kamil Stoch, 15.02.2014
falkaa
22:16
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viaxannabelle xannabelle
falkaa
22:13
9352 802f 390
Reposted byprimevalBattlecake
falkaa
22:10
1825 8d05 390
Reposted fromdailylife dailylife viasurpriseme surpriseme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl