Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

falkaa
19:28
0060 1128 390
Reposted fromoll oll viadivi divi
falkaa
19:19
9393 27b7 390
Reposted frompiehus piehus viadivi divi

September 15 2019

15:55
2094 5275 390
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viadivi divi
falkaa
15:54
Ale jeśli chodzi ogólnie o rzeczywistość, to ja zaczynam się wycofywać, nie mam ambicji nadążać, nie chce mi się. Wolę po prostu żyć. Powoli nabierać powietrza, aż do samego dna.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viadivi divi
falkaa
15:54
8911 76ed 390
Reposted frompiehus piehus viabzdura bzdura
falkaa
15:53
falkaa
15:53
2355 10af 390
Reposted fromMtsen Mtsen viabzdura bzdura

September 14 2019

falkaa
11:20
6496 dc9b 390
Reposted fromnyaako nyaako viatobecontinued tobecontinued

September 13 2019

falkaa
19:46
2421 bcbe 390
Reposted fromdatfeel datfeel viadivi divi
falkaa
19:45
3116 edec
Reposted fromdatfeel datfeel viadivi divi
falkaa
19:45
3115 810c
Reposted fromdatfeel datfeel viadivi divi
falkaa
19:36
5805 7079 390
Reposted fromlordsoth lordsoth viadivi divi
falkaa
19:34
7260 cdbe 390
Reposted fromcontigo contigo viadivi divi
falkaa
19:04
falkaa
18:05
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
falkaa
13:44
7317 351f 390
Reposted fromteijakool teijakool viawszystkodupa wszystkodupa
11:23
9656 bf5b 390
Reposted frombrumous brumous viawszystkodupa wszystkodupa
falkaa
11:19
7724 326d 390
Reposted frompiehus piehus viadivi divi
falkaa
11:18
7866 f7df 390
Reposted fromfungi fungi viadivi divi
falkaa
11:16
7917 0c9b 390
Reposted frommessinhead messinhead viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl