Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

falkaa
17:30
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viaxannabelle xannabelle
17:29
1569 d7b5 390
Reposted fromturquoise turquoise viaxannabelle xannabelle

September 22 2018

falkaa
21:14
falkaa
21:14
0527 68ea 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:13
3408 aa5d 390

barretoart:

Experiemental photography 
Painting with the light of the moon

Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn
falkaa
21:12
3071 fa07 390
Reposted fromartlover artlover viabzdura bzdura

September 21 2018

falkaa
17:02

August 17 2018

falkaa
19:47
3180 f8f9 390
falkaa
19:47
9344 b4c2 390
falkaa
19:47
2041 0e1f 390
falkaa
19:47
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

July 29 2018

falkaa
13:36
8690 153b 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaOkruszek Okruszek
13:36
6982 f2e0 390
Reposted fromamatore amatore viaOkruszek Okruszek
falkaa
13:36
8648 e316 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOkruszek Okruszek
13:36
8136 cae5 390
Reposted fromidiod idiod viazvr zvr
falkaa
09:57
2333 f77a 390
falkaa
09:56
7545 a032 390

July 28 2018

falkaa
22:35
2622 d8f9 390
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
falkaa
22:35
0026 bf03 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix
falkaa
22:35
4312 13e3 390
Reposted fromszatatan szatatan viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl