Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

falkaa
17:06
falkaa
17:06

Samotność to niedokończone rozmowy i pytania bez odpowiedzi, ale i jeden kubek w kuchni, jednoosobowa pościel w sypialni i wolna półka w łazience. Samotność to bycie samemu w sercu i w głowie. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz komu opowiedzieć o swoim dniu. Kiedy niedziela nie jest jeszcze jednym wolnym dniem, który można fantastycznie wykorzystać, tylko twoim przekleństwem. Kiedy wolisz robić wszystko, byle nie wracać do domu, bo wiesz, że nikt tam na ciebie nie czeka. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz do kogo zadzwonić w środku nocy i powiedzieć ‘jest mi źle’. Samotność to szare dni i bezsenne noce. Samotność - kiedy ściany pokoju wiedzą o tobie więcej, niż ktokolwiek inny, a jedynym bytem znającym na pamięć twój kolor oczu, jest sufit twojej sypialni. A smutek? Smutek to samotność. Może walić się świat, ale kiedy masz z kim dzielić cierpienie, to wszystko jest do zniesienia. Nie ma żadnego, tak dobrego powodu do walki, jak druga osoba. Dla siebie rzadko chcemy walczyć, za to dla osoby, która znaczy dla nas wszystko, jesteśmy w stanie przenosić góry.

— Marta Kostrzyńska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabzdura bzdura
falkaa
17:05

Była raczej chłodną osobą. Nie okazywała uczuć. Trzymała je zamknięte w swoim umyśle. To nie tak, że nie chciała ich komuś dać. Miłość była jej zawsze bardzo bliska. Obawiała się jedynie, że uczucia porwą jej wszystkie rozsądne myśli tak jak rwąca rzeka porywa wszystko co spotka na swojej drodze. Albo że rozpłynie się jak lody waniliowe rozpływają się w letnie, słoneczne południe. A jego obecność tak na nią działała. Rozumiesz, ciężko się zamarza gdy dookoła tyle ciepła.

— - Aleksandra Steć
Reposted fromfreedomlover freedomlover viabzdura bzdura
17:05

w: Wroclaw [Wroclove]

falkaa
17:04

February 17 2018

falkaa
23:29
4416 5c67 390
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaoversensitive oversensitive
falkaa
23:28
Reposted fromFlau Flau viaoversensitive oversensitive
falkaa
23:28
You only live once, buy Picassos whenever possible
— James Frey, A Million Little Pieces
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
falkaa
23:28
Be smart, be strong, be proud, live honorably and with dignity, and just hold on.
— James Frey, A Million Little Pieces
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
falkaa
23:27
4475 f63a 390
Reposted fromneon neon viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:11
2687 3669 390
Reposted fromreckon reckon viajointskurwysyn jointskurwysyn
falkaa
19:10
"Jak zdziczały kot, w którego wszyscy ciskają kamieniami, mruczysz, zadowolnony, bo oto znalazł sie ktoś, kto nie boi się cię pogłaskać."
— "Miecz Przeznaczenia" A. Sapkowski
Reposted fromsatyra satyra viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:10
7397 7980 390
falkaa
19:09
8596 fe8c 390
19:09
1001 3f9b 390
falkaa
19:08
9974 749e 390
Reposted fromtfu tfu viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
falkaa
19:08

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
falkaa
19:08
falkaa
19:07
8105 63f5 390
falkaa
19:07
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl